კოვიდ-19თან და მის მართვასთან დაკავშირებული ზოგადი ინფორმაცია:
  • დეტალური ინსტრუქცია ვირუსის დადასტურების ან მისთვის დამახასიათებელი სიმპტომების შესახებ
  • ჩვენი ექიმების სამედიცინო რეკომენდაციები
  • იზოლაციის ვადების სახელმწიფო პროტოკოლი
  • თუ გამოხატული გაქვს კოვიდ-19-ისთვის დამახასიათებელი სიმპტომები,სწრაფი ანტიგენ ტესტი არის უფასო და არ საჭიროებს ექიმის მიმართვას, მისი გაკეთება შესაძლებელია შემდეგ ლოკაციებზე

კოვიდ დადასტურებული ან სიმპტომების მქონე დაზღვეულებისთვის:
  • თუ გაქვს დადასტურებული კოვიდი,ექიმთან სატელეფონო კოვიდ კონსულტაციისთვის ჩაეწერე ჩვენი ელ-პოლისის მეშვეობით
  • თუ გაქვს სიმპტომები, გთხოვ ჩაიტარო სავალდებულო სწრაფი ანტიგენ ტესტი და დაიცვა იზოლაციის ვადები სახელმწიფო პროტოკოლის მიხედვით.
  • თუ ჩატარებული გაქვს სწრაფი ანტიგენ ტესტი, პასუხი უარყოფითია, ტესტის ჩატარებიდან არ არის გასული 72 საათი, გიგრძელდება სიმპტომები და გჭირდება PCR ტესტზე მიმართვა, შეავსე ონლაინ მიმართვის ფორმა.

#თავსგაუფრთხილდი